Będąc Bydgoskim rzeczoznawcą majątkowym nr 4453 przedstawiam zakres usług w zakresie wycen nieruchomości.

 • wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych
 • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi
 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych : działek gruntu budowlanych, rolnych
 • wycena nieruchomości rolnych
 • wycena nieruchomości komercyjnych : biurowych, usługowych, handlowych, przemysłowych, warsztatowych, magazynowych
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych

 

Przygotowywane przeze mnie operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości mogą być wykorzystywane m.in przy :

 • zabezpieczeniu kredytów bankowych
 • podziale majątku
 • negocjacjach kupna-sprzedaży nieruchomości
 • określaniu wartości początkowej środków trwałych – do amortyzacji
 • zniesieniu współwłasności
 • płaceniu podatków od spadków i darowizn
 • ustalaniu wysokości odszkodowań
 • określaniu wartości służebności drogowej i osobistej