Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie po analizie stanu fizycznego, prawnego i otoczenia nieruchomości. Przybliżoną cenę usługi można otrzymać pod telefonem nr 609118765.

Potrzebne dokumenty do wyceny, które powinien posiadać zleceniodawca wyceny:

  1. dla nieruchomości lokalowych i spółdzielczych własnościowych lokali mieszkalnych – nr księgi wieczystej
  2. dla spółdzielczych własnościowych lokali mieszkalnych w przypadku braku księgi wieczystej – zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej
  3. dla nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi i innymi : nr księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mile widziany projekt lub inwentaryzacja budynku
  4. dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zabudowy budynkami mieszkalnymi i innymi lub w trakcie zabudowy: nr księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę, projekt budowlany