• Nowy
 • Nowy 3
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Wycena nieruchomości – rzeczoznawca w Bydgoszczy

Wycena nieruchomości - rzeczoznawca w Bydgoszczy - zdjęcie Agaty BasałajUkończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim w 1991 roku, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Przez kilkanaście lat pracowałam w renomowanych bankach, zdobywając doświadczenie w zakresie udzielania kredytów hipotecznych.

W 2006 roku zdobyłam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 4453. Od tej pory stale zajmuję się zawodowo szacowaniem wartości nieruchomości.  Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Uczestniczę corocznie w wielu specjalistycznych szkoleniach dla rzeczoznawców majątkowych, pogłębiając nieustannie wiedzę z zakresu rynku nieruchomości.

 

Zakres moich usług:

 • wycena nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych
 • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi
 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych : działek gruntu budowlanych, rolnych
 • wycena nieruchomości rolnych
 • wycena nieruchomości komercyjnych : biurowych, usługowych, handlowych, przemysłowych, warsztatowych, magazynowych
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych

Między innymi w 2011 roku ukończyłam kurs z wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych organizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich, zakończony zdanym z wyróżnieniem egzaminem. Fakt ten spowodował wpisanie mnie na tzw. „listę bankową”, dzięki czemu moje operaty szacunkowe honorowane są we wszystkich bankach w Polsce, przy udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości.