• Nowy
  • Nowy 3
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Wycena nieruchomości Bydgoszcz – rzeczoznawca

b117Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim w 1991 roku, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Przez kilkanaście lat pracowałam w renomowanych bankach, zdobywając doświadczenie w zakresie udzielania kredytów hipotecznych.

W 2006 roku zdobyłam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 4453. Od tej pory stale zajmuję się zawodowo szacowaniem wartości nieruchomości.  Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Uczestniczę corocznie w wielu specjalistycznych szkoleniach dla rzeczoznawców majątkowych, pogłębiając nieustannie wiedzę z zakresu rynku nieruchomości.

Między innymi w 2011 roku ukończyłam kurs z wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych organizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich, zakończony zdanym z wyróżnieniem egzaminem. Fakt ten spowodował wpisanie mnie na tzw. „listę bankową”, dzięki czemu moje operaty szacunkowe honorowane są we wszystkich bankach w Polsce, przy udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości.